A B C D E F G H I L M N O P R S T U W X

A

accountTestSet - Variable in class pl.infovide.wmunit.BaseTestCase
 
actionPerformed(ActionEvent) - Method in class pl.infovide.wmunit.TestCaseGenerator.MyCellEditor
 
activateOverHTTP(String[]) - Method in class pl.infovide.wmunit.utils.ServiceAction
 
appendixNode - Variable in class pl.infovide.wmunit.WUnitConf
 
assertEquals(String, String) - Static method in class pl.infovide.wmunit.BaseTestCase
 
assertEquals(String, int, int) - Static method in class pl.infovide.wmunit.BaseTestCase
 
assertEquals(int, int) - Static method in class pl.infovide.wmunit.BaseTestCase
 
assertFalse(boolean) - Static method in class pl.infovide.wmunit.BaseTestCase
 
assertFalse(String, boolean) - Static method in class pl.infovide.wmunit.BaseTestCase
 
assertNotEquals(String, String) - Method in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
 
assertNotNull(Object) - Static method in class pl.infovide.wmunit.BaseTestCase
 
assertNotSame(Object, Object) - Static method in class pl.infovide.wmunit.BaseTestCase
 
assertTrue(boolean) - Static method in class pl.infovide.wmunit.BaseTestCase
 
assertTrue(String, boolean) - Static method in class pl.infovide.wmunit.BaseTestCase
 

B

BaseTestCase - Class in pl.infovide.wmunit
 
BaseTestCase() - Constructor for class pl.infovide.wmunit.BaseTestCase
 
brokerAddress - Variable in class pl.infovide.wmunit.WUnitConf
 
brokerName - Variable in class pl.infovide.wmunit.WUnitConf
 

C

certs - Variable in class pl.infovide.wmunit.WUnitConf
 
clientGroupName - Variable in class pl.infovide.wmunit.WUnitConf
 
contractTestSet - Variable in class pl.infovide.wmunit.BaseTestCase
 

D

defaultAssertions - Variable in class pl.infovide.wmunit.WUnitConf
 
devDbgElementName - Variable in class pl.infovide.wmunit.WUnitConf
 
devDbgElementValue - Variable in class pl.infovide.wmunit.WUnitConf
 
devDbgPossibleValues - Variable in class pl.infovide.wmunit.WUnitConf
 
disablePackage(Context, String) - Method in class pl.infovide.wmunit.utils.Utils
 
docType2internalType(String) - Method in class pl.infovide.wmunit.SubscribeUtils
T�umaczy nazw� dokumentu na posta� w�wn�trzn� web methods�w Zagl�da do pliku z propertisami czy nie potrzeba do przet�umaczonej nazwy doda� appendixa
docType2internalType(String) - Method in class pl.infovide.wmunit.utils.SubscribeUtils
T�umaczy nazw� dokumentu na posta� w�wn�trzn� web methods�w Zagl�da do pliku z propertisami czy nie potrzeba do przet�umaczonej nazwy doda� appendixa
documentPublished() - Method in class pl.infovide.wmunit.SubscribeUtils
 
documentPublished() - Method in class pl.infovide.wmunit.utils.SubscribeUtils
 
documentPublished(String) - Method in class pl.infovide.wmunit.WmTestCase
 

E

enablePackage(Context, String) - Method in class pl.infovide.wmunit.utils.Utils
 
execSqlQuery(String, String) - Method in class pl.infovide.wmunit.utils.Utils
 
execSqlQueryNoResult(String, String) - Method in class pl.infovide.wmunit.utils.Utils
 
extendArray(ArrayList, int) - Method in class pl.infovide.wmunit.utils.Utils
TODO Pewnie bedzie to metoda prywatna gdzies przy testach wydajnosciowych Rozszerza wielkosc ArrayListy podanej na wejsciu o elementy zawarte w tejze.

F

fail(String) - Static method in class pl.infovide.wmunit.BaseTestCase
 
FileChooser - Class in pl.infovide.wmunit
Deprecated. Class FileChooser is deprecated. Use class TestCaseGenerator.
FileChooser() - Constructor for class pl.infovide.wmunit.FileChooser
Deprecated.  
fillTable(ArrayList) - Method in class pl.infovide.wmunit.TestCaseGenerator
 
FOREACHSERVICE - Variable in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
 
FOREVERYTEST - Variable in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
 

G

getAccountTestSet() - Method in class pl.infovide.wmunit.BaseTestCase
 
getBroker(String) - Method in class pl.infovide.wmunit.WUnitConf
 
getCellEditorValue() - Method in class pl.infovide.wmunit.TestCaseGenerator.MyCellEditor
 
getConnectedContext() - Static method in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
Deprecated. We recommend using class WUnitConf and it's methods: getDefaultContext() or getContext(String serverAlias)
getConnectedContext(String, String, String) - Static method in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
Deprecated. We recommend using class WUnitConf and it's methods: getDefaultContext() or getContext(String serverAlias)
getConnectedContext(String, String, String, String, String[]) - Static method in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
Deprecated. We recommend using class WUnitConf and it's methods: getDefaultContext() or getContext(String serverAlias)
getContext(String) - Method in class pl.infovide.wmunit.WUnitConf
 
getContractTestSet() - Method in class pl.infovide.wmunit.BaseTestCase
 
getDefaultBroker() - Method in class pl.infovide.wmunit.WmTestCase
 
getDefaultBroker() - Method in class pl.infovide.wmunit.WUnitConf
 
getDefaultContext() - Method in class pl.infovide.wmunit.WUnitConf
 
getDefaultServer() - Method in class pl.infovide.wmunit.WmTestCase
 
getDefaultServer() - Method in class pl.infovide.wmunit.WUnitConf
 
getDefaultServerAddress() - Method in class pl.infovide.wmunit.WUnitConf
 
getDocFrom(IData) - Static method in class pl.infovide.wmunit.IDataXMLHelper
 
getDocument() - Method in class pl.infovide.wmunit.SubscribeUtils
 
getDocument(int) - Method in class pl.infovide.wmunit.SubscribeUtils
 
getDocument() - Method in class pl.infovide.wmunit.utils.SubscribeUtils
 
getDocument(String) - Method in class pl.infovide.wmunit.WmTestCase
 
getDocuments() - Method in class pl.infovide.wmunit.utils.SubscribeUtils
 
getDocuments(String) - Method in class pl.infovide.wmunit.WmTestCase
 
getFile() - Method in class pl.infovide.wmunit.WSDLFile
Deprecated.  
getIDataFrom(Document) - Static method in class pl.infovide.wmunit.IDataXMLHelper
 
getIn(String) - Method in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
method for getting data from in document
getNumberOfPublishedDocuments() - Method in class pl.infovide.wmunit.SubscribeUtils
 
getNumberOfPublishedDocuments() - Method in class pl.infovide.wmunit.utils.SubscribeUtils
 
getNumberOfPublishedDocuments(String) - Method in class pl.infovide.wmunit.WmTestCase
 
getOut(String) - Method in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
method for getting data from out document
getpackageName() - Method in class pl.infovide.wmunit.WSDLFile
Deprecated.  
getPackageName() - Method in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
Deprecated. Method getPackageName() use class WSDLFile which is deprecated
getServer(String) - Method in class pl.infovide.wmunit.WUnitConf
 
getServiceName() - Method in class pl.infovide.wmunit.WSDLFile
Deprecated.  
getServiceName() - Method in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
Deprecated. Method getServiceName() is using class WsdlFile which is deprecated
getTableCellEditorComponent(JTable, Object, boolean, int, int) - Method in class pl.infovide.wmunit.TestCaseGenerator.MyCellEditor
 
getTableCellRendererComponent(JTable, Object, boolean, boolean, int, int) - Method in class pl.infovide.wmunit.TestCaseGenerator.MyCellRenderer
 
getTestData() - Method in class pl.infovide.wmunit.WmTestCase
 
getTimes() - Method in class pl.infovide.wmunit.WmTestCase
 
getXML(String) - Static method in class pl.infovide.wmunit.utils.Utils
Czyta zawarto�� pliku tekstowego i zwraca w postaci zmiennej tekstowej.
getXmlFilesNames() - Method in class pl.infovide.wmunit.TestCaseGenerator
 

H

HttpTestCase - Class in pl.infovide.wmunit
 
HttpTestCase() - Constructor for class pl.infovide.wmunit.HttpTestCase
 

I

IDataXMLHelper - Class in pl.infovide.wmunit
 
IDataXMLHelper() - Constructor for class pl.infovide.wmunit.IDataXMLHelper
 
invoke(String, String, Document, String) - Method in class pl.infovide.wmunit.WmTestCase
 
invokeHTTP(String, int, String, String, String, String) - Method in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
method invoking service from Webmethods by HTTPPost
invokeService(Document) - Method in class pl.infovide.wmunit.BaseTestCase
 
invokeService(Document, String) - Method in class pl.infovide.wmunit.BaseTestCase
 
invokeService(Document, Context) - Method in class pl.infovide.wmunit.BaseTestCase
 
invokeService() - Method in class pl.infovide.wmunit.BaseTestCase
 
invokeService(Document, Context) - Method in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
Deprecated. Method invokeService() is deprecated. You should use:
invoke(String packageName, String serviceName, Document doc,String serverAlias)
invokeService(String, String, Document, Context) - Method in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
Deprecated. You should use:
invoke(String packageName, String serviceName, Document doc,String serverAlias)
invokeService(Document, String, Context) - Method in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
Deprecated. Method invokeService() is deprecated. You should use:
invoke(String packageName, String serviceName, Document doc,String serverAlias)
invokeService() - Method in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
Deprecated. Method invokeService() is deprecated. You should use:
invoke(String packageName, String serviceName, Document doc,String serverAlias)
invokeService(Document) - Method in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
Deprecated. Method invokeService() is deprecated. You should use:
invoke(String packageName, String serviceName, Document doc,String serverAlias)
invokeService(String, String, Document) - Method in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
Deprecated. You should use:
invoke(String packageName, String serviceName, Document doc,String serverAlias)
invokeService(Document, String) - Method in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
Deprecated. Method invokeService() is deprecated. You should use:
invoke(String packageName, String serviceName, Document doc,String serverAlias)
invokeServiceHTTPPost(String, String, HashMap) - Method in class pl.infovide.wmunit.HttpTestCase
 
invokeServiceHTTPPost(String, int, String, String, String, String) - Method in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
Deprecated. use: invokeHTTP(String host, int port, String file, String body, String user, String password)
invokeServiceWithMeasures(String, String, Document, Context, String) - Method in class pl.infovide.wmunit.HttpTestCase
 
invokeServiceWithMeasures(String, String, Document, Context) - Method in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
 
invokeServiceWithoutInput(String, String) - Method in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
Deprecated. You should use:
invoke(String packageName, String serviceName, Document doc,String serverAlias)
isMethodNameUsed(File, String) - Method in class pl.infovide.wmunit.PrepereTest
 
isPath(String) - Method in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
method for checking if given element is in document

L

lastIn - Variable in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
Deprecated.  
lastOut - Variable in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
Deprecated.  

M

main(String[]) - Static method in class pl.infovide.wmunit.FileChooser
Deprecated.  
main(String[]) - Static method in class pl.infovide.wmunit.PrepereTest
 
main(String[]) - Static method in class pl.infovide.wmunit.TestCaseGenerator
 
main(String[]) - Static method in class pl.infovide.wmunit.utils.ServiceAction
 
makeData(String) - Method in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
makesData form xml source
makeDbgFile(Document, String, String) - Static method in class pl.infovide.wmunit.BaseTestCase
 
makeDevDbgFile(String) - Method in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
Deprecated. use makeDevDbgFile(Document doc) or makeDevDbgFile(Document doc, String filePath)
makeDevDbgFile(Document) - Method in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
 
makeDevDbgFile(Document, String) - Method in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
 
makeDoc(String) - Static method in class pl.infovide.wmunit.utils.Utils
 
makeDocument(InputStream) - Method in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
 
makeDocumentFromText(Document) - Static method in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
Kopia metody print - nie drukuje zawartosci dokumentu na konsole
makeInputXml(Writer, Document) - Method in class pl.infovide.wmunit.PrepereTest
 

N

NONE - Variable in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
 

O

outputDir - Variable in class pl.infovide.wmunit.WUnitConf
 
OVERRIDEFILE - Variable in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
 
OWNFILENAME - Variable in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
 

P

parentFrame - Variable in class pl.infovide.wmunit.TestCaseGenerator
 
password - Variable in class pl.infovide.wmunit.WUnitConf
 
pl.infovide.wmunit - package pl.infovide.wmunit
 
pl.infovide.wmunit.utils - package pl.infovide.wmunit.utils
 
prepareTests(String, String, ArrayList, String) - Method in class pl.infovide.wmunit.PrepereTest
 
prepereClass(String, String, String) - Method in class pl.infovide.wmunit.PrepereTest
 
prepereMethod(File, String, String, TestPair) - Method in class pl.infovide.wmunit.PrepereTest
 
PrepereTest - Class in pl.infovide.wmunit
 
PrepereTest() - Constructor for class pl.infovide.wmunit.PrepereTest
 
prettyPrint(Document) - Static method in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
 
print(Document) - Static method in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
Deprecated. Use prettyPrint(Document doc)
publish(String, String, Document) - Method in class pl.infovide.wmunit.WmTestCase
 
publish(String, Document) - Method in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
Deprecated. 
We recommend using method publish(String serverAlias, String docType,Document doc) instead of publishDocument
publish(Context, String, Document) - Method in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
Deprecated. 
We recommend using method publish(String serverAlias, String docType,Document doc) instead of publishDocument
publishDocument(String, Document) - Method in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
Deprecated. 
We recommend using method publish(String serverAlias, String docType,Document doc) instead of publishDocument

R

runMethod(String) - Method in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
 
runTest() - Method in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
Override to run the test and assert its state.

S

server - Variable in class pl.infovide.wmunit.WUnitConf
 
ServiceAction - Class in pl.infovide.wmunit.utils
 
ServiceAction() - Constructor for class pl.infovide.wmunit.utils.ServiceAction
 
setAccountTestSet(HashMap) - Method in class pl.infovide.wmunit.BaseTestCase
 
setConnectionState(String, String, Context) - Method in class pl.infovide.wmunit.utils.Utils
TODO Moze zmienic nazwe na setConnectionState Ustawia stan polaczenia adapterowego.
setContractTestSet(HashMap) - Method in class pl.infovide.wmunit.BaseTestCase
 
setTestData(HashMap) - Method in class pl.infovide.wmunit.WmTestCase
 
setWSDL(String) - Method in class pl.infovide.wmunit.BaseTestCase
 
setWSDL(String) - Method in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
Deprecated. Method setWSDL(String wSDLFile) use class WSDLFile which is deprecated
sleep(int) - Method in class pl.infovide.wmunit.utils.Utils
Usypia watek na timeMs sekund
ssl - Variable in class pl.infovide.wmunit.WUnitConf
 
sslPrivKey - Variable in class pl.infovide.wmunit.WUnitConf
 
subscribe(String, String, String) - Method in class pl.infovide.wmunit.WmTestCase
 
SubscribeUtils - Class in pl.infovide.wmunit
 
SubscribeUtils(String) - Constructor for class pl.infovide.wmunit.SubscribeUtils
Konstruktor.
SubscribeUtils - Class in pl.infovide.wmunit.utils
Klasa s�u��ca pod��czaniu si� do brokera i nas�uchiwaniu czy zosta� opublikowany dokument danego typu
SubscribeUtils(String, String, String) - Constructor for class pl.infovide.wmunit.utils.SubscribeUtils
Konstruktor.

T

tableChanged(TableModelEvent) - Method in class pl.infovide.wmunit.TestCaseGenerator
 
TestCaseGenerator - Class in pl.infovide.wmunit
 
TestCaseGenerator() - Constructor for class pl.infovide.wmunit.TestCaseGenerator
 
TestCaseGenerator.MyCellEditor - Class in pl.infovide.wmunit
 
TestCaseGenerator.MyCellEditor() - Constructor for class pl.infovide.wmunit.TestCaseGenerator.MyCellEditor
 
TestCaseGenerator.MyCellRenderer - Class in pl.infovide.wmunit
 
TestCaseGenerator.MyCellRenderer() - Constructor for class pl.infovide.wmunit.TestCaseGenerator.MyCellRenderer
 
testData - Variable in class pl.infovide.wmunit.WmTestCase
 
times - Variable in class pl.infovide.wmunit.WmTestCase
 

U

unitConf - Variable in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
 
unsubcribe() - Method in class pl.infovide.wmunit.SubscribeUtils
Odsubskrybowanie klienta
unsubscribe() - Method in class pl.infovide.wmunit.utils.SubscribeUtils
Odsubskrybowanie klienta
unsubscribe(String) - Method in class pl.infovide.wmunit.WmTestCase
 
userName - Variable in class pl.infovide.wmunit.WUnitConf
 
Utils - Class in pl.infovide.wmunit.utils
 
Utils(WmTestCase) - Constructor for class pl.infovide.wmunit.utils.Utils
 

W

WmTestCase - Class in pl.infovide.wmunit
 
WmTestCase() - Constructor for class pl.infovide.wmunit.WmTestCase
 
writeInputXml(Writer, File, String, String, String) - Method in class pl.infovide.wmunit.PrepereTest
 
writeTryCatchPart(Writer, String, String) - Method in class pl.infovide.wmunit.PrepereTest
 
WSDLFile - Class in pl.infovide.wmunit
Deprecated. Class WSDLFile is deprecated. WUnit does not use wsdl file now. Test classes should be generated by giving package name and service name.
WSDLFile(String) - Constructor for class pl.infovide.wmunit.WSDLFile
Deprecated. Creates WSDLFile
wsdlFile - Variable in class pl.infovide.wmunit.WTestCase
Deprecated.  
WTestCase - Class in pl.infovide.wmunit
 
WTestCase() - Constructor for class pl.infovide.wmunit.WTestCase
Konstruktor
WTestCase(String) - Constructor for class pl.infovide.wmunit.WTestCase
Konstruktor
WTestSuite - Class in pl.infovide.wmunit
 
WTestSuite() - Constructor for class pl.infovide.wmunit.WTestSuite
 
WTestSuite(Class, String) - Constructor for class pl.infovide.wmunit.WTestSuite
 
WTestSuite(Class) - Constructor for class pl.infovide.wmunit.WTestSuite
 
WTestSuite(String) - Constructor for class pl.infovide.wmunit.WTestSuite
 
WUnitConf - Class in pl.infovide.wmunit
 
WUnitConf() - Constructor for class pl.infovide.wmunit.WUnitConf
 
WUnitConf(String) - Constructor for class pl.infovide.wmunit.WUnitConf
 

X

xmlInSeparatedFileElementName - Variable in class pl.infovide.wmunit.WUnitConf
 
xmlInSeparatedFileElementValue - Variable in class pl.infovide.wmunit.WUnitConf
 
xmlInSeparatedFilePossibleValues - Variable in class pl.infovide.wmunit.WUnitConf
 

A B C D E F G H I L M N O P R S T U W X

Copyright © 2007 Infovide-Matrix S.A.. All Rights Reserved.