pl.infovide.wmunit.utils
Class Utils

java.lang.Object
 extended by pl.infovide.wmunit.utils.Utils

public class Utils
extends java.lang.Object


Constructor Summary
Utils(WmTestCase testCase)
           
 
Method Summary
 void disablePackage(com.wm.app.b2b.client.Context context, java.lang.String packageName)
           
 void enablePackage(com.wm.app.b2b.client.Context context, java.lang.String packageName)
           
 java.util.ArrayList execSqlQuery(java.lang.String connectString, java.lang.String query)
           
 void execSqlQueryNoResult(java.lang.String connectString, java.lang.String query)
           
 java.util.ArrayList extendArray(java.util.ArrayList arrayList, int size)
          TODO Pewnie bedzie to metoda prywatna gdzies przy testach wydajnosciowych Rozszerza wielkosc ArrayListy podanej na wejsciu o elementy zawarte w tejze.
static java.lang.String getXML(java.lang.String xmlFile)
          Czyta zawarto�� pliku tekstowego i zwraca w postaci zmiennej tekstowej.
static org.dom4j.Document makeDoc(java.lang.String xml)
           
 void setConnectionState(java.lang.String connectionAlias, java.lang.String connectionState, com.wm.app.b2b.client.Context context)
          TODO Moze zmienic nazwe na setConnectionState Ustawia stan polaczenia adapterowego.
 void sleep(int timeMs)
          Usypia watek na timeMs sekund
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

Utils

public Utils(WmTestCase testCase)
Method Detail

setConnectionState

public void setConnectionState(java.lang.String connectionAlias,
                java.lang.String connectionState,
                com.wm.app.b2b.client.Context context)
TODO Moze zmienic nazwe na setConnectionState Ustawia stan polaczenia adapterowego.

Parameters:
connectionAlias - Np. tpsa.config.jdbc:HDBConnection
connectionState - Dwie mozliwe wartosci: enabled, disabled
adapterTypeName - Np. JDBCAdapter

getXML

public static java.lang.String getXML(java.lang.String xmlFile)
Czyta zawarto�� pliku tekstowego i zwraca w postaci zmiennej tekstowej.

Parameters:
xmlFile - �cie�ka do pliku
Returns:
Zawarto�� pliku

sleep

public void sleep(int timeMs)
      throws java.lang.Exception
Usypia watek na timeMs sekund

Parameters:
timeMs -
Throws:
java.lang.Exception

execSqlQuery

public java.util.ArrayList execSqlQuery(java.lang.String connectString,
                    java.lang.String query)

execSqlQueryNoResult

public void execSqlQueryNoResult(java.lang.String connectString,
                 java.lang.String query)

enablePackage

public void enablePackage(com.wm.app.b2b.client.Context context,
             java.lang.String packageName)
          throws com.wm.app.b2b.client.ServiceException
Throws:
com.wm.app.b2b.client.ServiceException

disablePackage

public void disablePackage(com.wm.app.b2b.client.Context context,
              java.lang.String packageName)
          throws com.wm.app.b2b.client.ServiceException
Throws:
com.wm.app.b2b.client.ServiceException

makeDoc

public static org.dom4j.Document makeDoc(java.lang.String xml)

extendArray

public java.util.ArrayList extendArray(java.util.ArrayList arrayList,
                    int size)
TODO Pewnie bedzie to metoda prywatna gdzies przy testach wydajnosciowych Rozszerza wielkosc ArrayListy podanej na wejsciu o elementy zawarte w tejze.

Parameters:
arrayList - ArrayLista do rozszerzenia
size - Docelowa wielkosc ArrayListy array_list
Returns:
Rozszerzona ArrayLista


Copyright © 2007 Infovide-Matrix S.A.. All Rights Reserved.